Number of the records: 1  

Brezová, Vlasta, 1958-

 1. Record numberstu14383
  Date30.09.2021
  Personal nameBrezová, Vlasta, 1958-
  Other nameBrezová, V.
  AIS IDA000003337
  Noteprof., Ing., DrSc
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 045210: FCHPT Oddelenie fyzikálnej chémie (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.1984 -30.09.2021
  Collection kindosoby
  References (2) - monografia
  (2) - učebnica
  (1) - zborník (príspevkov)
  (2) - bakalárska práca
  (3) - diplomová práca
  (3) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (324) - článok
  (10) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1