Number of the records: 1  

Rapta, Peter, 1965-

 1. Record numberstu18262
  Date23.04.2020
  Personal nameRapta, Peter, 1965-
  Other nameRapta, P.
  AIS IDA000003878
  Súčasné pracovisko 045210: FCHPT Oddelenie fyzikálnej chémie (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.07.1993 -
  045000: FCHPT Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.07.1993 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  (1) - zborník
  (1) - zborník (príspevkov)
  (3) - bakalárska práca
  (7) - diplomová práca
  (4) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (284) - článok
  (10) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1