Number of the records: 1  

Bodík, Igor, 1961-

 1. Record numberstu18264
  Date23.04.2020
  Personal nameBodík, Igor, 1961-
  Other nameBodík, I.
  AIS IDA000003340
  Notedoc.Ing., PhD
  Súčasné pracovisko 046290: FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.07.1985 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - aaapca
  (8) - monografia
  (2) - skriptá
  (1) - slovník vecný
  (3) - učebnica
  (10) - výskumná správa
  (7) - zborník
  (2) - zborník (príspevkov)
  (2) - iný typ
  (15) - bakalárska práca
  (26) - diplomová práca
  (4) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (421) - článok
  (20) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1