Number of the records: 1  

Klein, Erik, 1973-

 1. Record numberstu19580
  Date23.04.2020
  Personal nameKlein, Erik, 1973-
  Other nameKlein, E.
  AIS IDA000003912
  Súčasné pracovisko 045210: FCHPT Oddelenie fyzikálnej chémie (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.1999 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (5) - skriptá
  (2) - učebnica
  (6) - zborník
  (3) - zborník (príspevkov)
  (3) - bakalárska práca
  (4) - diplomová práca
  (3) - dizertačná práca
  (142) - článok
  (10) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1