Number of the records: 1  

Dušička, Peter, 1962-

 1. Record numberstu21397
  Date23.04.2020
  Personal nameDušička, Peter, 1962-
  Other nameDušička, P.
  AIS IDA000000977
  Noteprof.doc.Ing.,PhD
  Súčasné pracovisko 010170: SvF Katedra hydrotechniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.08.1986 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - brožúra
  (6) - monografia
  (1) - príručka
  (9) - skriptá
  (5) - učebnica
  (56) - výskumná správa
  (3) - zborník (príspevkov)
  (1) - iný typ
  (6) - bakalárska práca
  (17) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (2) - multimédium - CD Rom
  (4) - prihl.úžitkového vzoru
  (240) - článok
  person

  person

Number of the records: 1