Number of the records: 1  

Mikleš, Ján, 1938

 1. Record numberstu2338
  Date28.01.2020
  Personal nameMikleš, Ján, 1938-
  Other nameMikleš, J.
  AIS IDA000003992
  Súčasné pracovisko 047220: FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (Z8 - čiast. úväzok) ; 12% ; 01.01.2019 -
  Predch. pracovisko 047220: FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (Z8 - čiast. úväzok) ; 30% ; 05.09.2016 - 31.12.2017
  047220: FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (Z8 - čiast. úväzok) ; 12% ; 01.01.2018 - 31.12.2018
  Collection kindosoby
  References (4) - monografia
  (2) - príručka
  (6) - skriptá
  (3) - učebnica
  (5) - zborník
  (2) - zborník (príspevkov)
  (6) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (37) - článok