Number of the records: 1  

Bačová, Katarína, 1948-

 1. Record numberstu23773
  Date31.08.2018
  Personal nameBačová, Katarína, 1948-
  Other nameBačová, K.
  AIS IDA000001010
  Notedoc.Ing.,PhD
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 010120: SvF Katedra dopravných stavieb (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.1978 -31.08.2018
  Collection kindosoby
  References (1) - brožúra
  (5) - monografia
  (10) - skriptá
  (2) - učebnica
  (2) - zborník (príspevkov)
  (14) - bakalárska práca
  (34) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - multimédium - CD Rom
  (1) - video - CD Rom
  (91) - článok
  person

  person

Number of the records: 1