Number of the records: 1  

Sokáč, Marek, 1963-

 1. Record numberstu23849
  Date19.03.2020
  Personal nameSokáč, Marek, 1963-
  Other nameSokáč, M.
  AIS IDA000002744
  Notedoc.Ing.,Phd
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 010280: SvF Katedra zdravotného inžinierstva (Z8 - čiast. úväzok) ; 40% ; 17.08.1987 - 30.06.2005
  010280: SvF Katedra zdravotného inžinierstva (Z2 - výskumník) ; 100% ; 01.07.2005 - 31.07.2011
  010280: SvF Katedra zdravotného inžinierstva (Z2 - výskumník) ; 100% ; 01.08.2011 - 31.12.2011
  010280: SvF Katedra zdravotného inžinierstva (Z8 - čiast. úväzok) ; 54.66% ; 01.01.2012 - 31.12.2012
  010280: SvF Katedra zdravotného inžinierstva (Z2 - výskumník) ; 100% ; 01.01.2013 - 31.08.2014
  010280: SvF Katedra zdravotného inžinierstva (Z8 - čiast. úväzok) ; 54% ; 01.09.2014 - 31.07.2015
  010280: SvF Katedra zdravotného inžinierstva (Z8 - čiast. úväzok) ; 54% ; 01.08.2015 - 31.08.2015
  010280: SvF Katedra zdravotného inžinierstva (Z2 - výskumník) ; 100% ; 01.09.2015 - 14.04.2018
  010280: SvF Katedra zdravotného inžinierstva (Z8 - čiast. úväzok) ; 53.33% ; 15.04.2018 - 31.08.2018
  010280: SvF Katedra zdravotného inžinierstva (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 01.09.2018 - 31.12.2018
  010280: SvF Katedra zdravotného inžinierstva (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 01.01.2019 - 31.08.2019
  010280: SvF Katedra zdravotného inžinierstva (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 01.09.2019 - 31.12.2019
  010280: SvF Katedra zdravotného inžinierstva (Z2 - výskumník) ; 100% ; 01.01.2020 -31.01.2020
  Collection kindosoby
  References (4) - monografia
  (3) - skriptá
  (1) - zborník
  (6) - zborník (príspevkov)
  (11) - bakalárska práca
  (5) - diplomová práca
  (3) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (170) - článok
  person

  person

Number of the records: 1