Number of the records: 1  

Valčuha, Štefan, 1938-

 1. Record numberstu24197
  Date29.01.2024
  Personal nameValčuha, Štefan, 1938-
  Other nameValčuha, Š.
  AIS IDA000002448
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z2 - výskumník) ; 100% ; 01.01.2005 - 31.12.2013
  020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 01.01.2014 - 30.06.2015
  020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z8 - čiast. úväzok) ; 5.01% ; 01.07.2015 - 31.12.2015
  020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z8 - čiast. úväzok) ; 26.66% ; 01.01.2016 - 31.05.2016
  020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z8 - čiast. úväzok) ; 10% ; 01.06.2016 - 31.12.2016
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  (2) - skriptá
  (3) - učebnica
  (19) - výskumná správa
  (2) - bakalárska práca
  (7) - diplomová práca
  (5) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (3) - patentový spis
  (71) - článok
  person

  person

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.