Number of the records: 1  

Šooš, Ľubomír, 1959-

 1. Record numberstu24350
  Date23.04.2020
  Personal nameŠooš, Ľubomír, 1959-
  Other nameŠooš, Ľ.
  AIS IDA000002372
  Súčasné pracovisko 020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.1989 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (2) - brožúra
  (1) - informačný materiál
  (1) - jubilejná publikácia
  (16) - monografia
  (1) - prehľad
  (1) - súborné dielo
  (3) - skriptá
  (4) - učebnica
  (58) - výskumná správa
  (3) - zborník
  (31) - bakalárska práca
  (22) - diplomová práca
  (7) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (33) - priemyslový vzor
  (32) - patentový spis
  (16) - prihl.úžitkového vzoru
  (1) - elektronické dokumenty
  (637) - článok
  person

  person

Number of the records: 1