Number of the records: 1  

Smieško, Viktor, 1948-

 1. Record numberstu2441
  Date18.06.2019
  Personal nameSmieško, Viktor, 1948-
  Other nameSmieško, V.
  AIS IDA000002086
  Noteprof.Ing., PhD
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 034000: FEI Ústav elektrotechniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 15.12.1970 -31.08.2018
  034000: FEI Ústav elektrotechniky (Z2 - výskumník) ; 100% ; 01.09.2018 -30.04.2019
  Collection kindosoby
  References (1) - príručka
  (2) - ročenka
  (5) - skriptá
  (9) - výskumná správa
  (1) - diplomová práca
  (6) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (2) - normy
  (1) - normatívnotechnický predpis
  (88) - článok
  person

  person

Number of the records: 1