Number of the records: 1  

Masaryk, Michal, 1963-

 1. Record numberstu24684
  Date23.04.2020
  Personal nameMasaryk, Michal, 1963-
  Other nameMasaryk, M.
  AIS IDA000003392
  Notedoc. Ing., PhD
  Súčasné pracovisko 020060: SjF Ústav energetických strojov a zariadení (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.02.2007 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - brožúra
  (3) - monografia
  (1) - skriptá
  (5) - učebnica
  (27) - bakalárska práca
  (35) - diplomová práca
  (7) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (2) - priemyslový vzor
  (11) - patentový spis
  (5) - prihl.úžitkového vzoru
  (47) - článok
  person

  person

Number of the records: 1