Number of the records: 1  

Varchola, Michal, 1946-

 1. Record numberstu24744
  Date31.08.2017
  Personal nameVarchola, Michal, 1946-
  Other nameVarchola, M.
  AIS IDA000002468
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 020060: SjF Ústav energetických strojov a zariadení (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 23.11.0160 -31.08.2017
  Collection kindosoby
  References (8) - monografia
  (6) - skriptá
  (1) - učebnica
  (4) - výskumná správa
  (4) - bakalárska práca
  (14) - diplomová práca
  (5) - dizertačná práca
  (4) - priemyslový vzor
  (2) - patentový spis
  (97) - článok
  person

  person

Number of the records: 1