Number of the records: 1  

Gulan, Ladislav, 1956-

 1. Record numberstu25067
  Date23.04.2020
  Personal nameGulan, Ladislav, 1956-
  Other nameGulan, L.
  AIS IDA000002356
  Súčasné pracovisko 020030: SjF Ústav automobilového inžinierstva a konštruovania (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.1985 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - aaapca
  (1) - monografia
  (1) - slovník jazykový
  (1) - skriptá
  (7) - učebnica
  (9) - výskumná správa
  (1) - zborník
  (1) - zborník (príspevkov)
  (6) - bakalárska práca
  (87) - diplomová práca
  (10) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (6) - priemyslový vzor
  (7) - patentový spis
  (4) - prihl.úžitkového vzoru
  (208) - článok
  (1) - xjcp
  person

  person

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.