Number of the records: 1  

Hekelová, Edita, 1954

 1. Record numberstu27946
  Date02.04.2020
  Personal nameHekelová, Edita, 1954-
  Other nameHekelová, E.
  AIS IDA000002429
  Súčasné pracovisko 020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z8 - čiast. úväzok) ; 33.33% ; 01.01.2019 -
  Predch. pracovisko 020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.08.1977 - 29.02.2016
  020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z8 - čiast. úväzok) ; 33.33% ; 01.03.2016 - 31.08.2016
  020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z8 - čiast. úväzok) ; 33.33% ; 01.09.2016 - 31.12.2018
  Collection kindosoby
  References (5) - monografia
  (7) - skriptá
  (1) - učebnica
  (1) - zborník (príspevkov)
  (55) - bakalárska práca
  (75) - diplomová práca
  (9) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (76) - článok
  (1) - xxx