Number of the records: 1  

Peterka, Jozef, 1963-

 1. Record numberstu32814
  Date23.04.2020
  Personal namePeterka, Jozef, 1963-
  Other namePeterka, J.
  AIS IDA000000278
  Noteprof.Dr.Ing
  Súčasné pracovisko 063600: MTF Katedra obrábania a tvárnenia (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 11.08.1987 -
  063200: MTF Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 11.08.1987 -
  Predch. pracovisko
  ID SCOPUS 16639135700
  ID WOS Y-7014-2019
  ORCID 0000-0001-6258-6113
  Collection kindosoby
  References (2) - monografia
  (8) - skriptá
  (1) - výskumná správa
  (1) - zborník (príspevkov)
  (38) - bakalárska práca
  (112) - diplomová práca
  (20) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (6) - patentový spis
  (6) - prihl.úžitkového vzoru
  (262) - článok
  (3) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1