Number of the records: 1  

Šugár, Peter, 1967-

 1. Record numberstu32826
  Date23.04.2020
  Personal nameŠugár, Peter, 1967-
  Other nameŠugár, P.
  Notepozri tiež Šugár Peter pozri tiež Šugár Peter
  AIS IDA000003552
  Súčasné pracovisko 063000: MTF Ústav výrobných technológií (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2009 -
  063600: MTF Katedra obrábania a tvárnenia (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2009 -
  063200: MTF Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2009 -
  Predch. pracovisko
  ID SCOPUS 55096613400
  ID WOS S-1823-2016
  ORCID 0000-0002-9499-5672
  Collection kindosoby
  References (2) - osoby
  (1) - monografia
  (21) - bakalárska práca
  (28) - diplomová práca
  (6) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (2) - patentový spis
  (3) - prihl.úžitkového vzoru
  (79) - článok
  person

  person

Number of the records: 1