Number of the records: 1  

Schreiber, Peter, 1960-

 1. Record numberstu32849
  Date17.02.2022
  Personal nameSchreiber, Peter, 1960-
  Other nameSchreiber, P.
  AIS IDA000000247
  Notedoc.Ing.,CSc
  Súčasné pracovisko 066000: MTF Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.1992 -
  Predch. pracovisko
  ID SCOPUS 57196491511
  ORCID 0000-0002-3359-8104
  Collection kindosoby
  References (8) - monografia
  (3) - príručka
  (7) - skriptá
  (1) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (1) - zborník (príspevkov)
  (10) - bakalárska práca
  (114) - diplomová práca
  (10) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (9) - záverečná bakalárska práca
  (2) - multimédium - CD Rom
  (1) - patentový spis
  (131) - článok
  (1) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1