Number of the records: 1  

Božek, Pavol, 1954-

  1. Record numberstu33821
    Date23.04.2020
    Personal nameBožek, Pavol, 1954-
    Other nameBožek, P.
    AIS IDA000000320
    Notedňa 1.4.2009 vymenovaný za docenta
    doc.,Ing.,CSc
    Súčasné pracovisko 066000: MTF Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.07.1986 -
    063800: MTF Katedra výrobných zariadení a systémov (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.07.1986 -
    Predch. pracovisko
    ID SCOPUS 54394952900
    ID WOS Q-9252-2016
    ORCID 0000-0002-3891-3847
    Collection kindosoby
    References (18) - monografia
    (2) - príručka
    (3) - skriptá
    (2) - slovník
    (13) - učebnica
    (7) - výskumná správa
    (1) - zborník
    (1) - dokument (viac kapitol)
    (1) - zborník (príspevkov)
    (31) - bakalárska práca
    (116) - diplomová práca
    (3) - dizertačná práca
    (1) - multimédium - CD Rom
    (23) - patentový spis
    (19) - prihl.úžitkového vzoru
    (1) - elektronické dokumenty
    (348) - článok
    (1) - xxx
    (3) - xxxx
    person

    person

Number of the records: 1