Number of the records: 1  

Jantová, Soňa, 1955-

 1. Record numberstu34352
  Date31.12.2021
  Personal nameJantová, Soňa, 1955-
  Other nameJantová, S..
  AIS IDA000003352
  Súčasné pracovisko 043260: FCHPT Oddelenie biochémie a mikrobiológie (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.1986 -
  Predch. pracovisko 043000: FCHPT Ústav biochémie a mikrobiológie (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.1986 -31.12.2020
  043000: FCHPT Ústav biochémie a mikrobiológie (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 01.01.2021 -31.12.2021
  Collection kindosoby
  References (2) - monografia
  (5) - skriptá
  (1) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (10) - bakalárska práca
  (2) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (205) - článok
  (4) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1