Number of the records: 1  

Rybanský, Rudolf, 1947-

  1. Record numberstu37430
    Date04.04.2020
    Personal nameRybanský, Rudolf, 1947-
    Other nameRybanský, R.
    AIS IDA000001543
    Noteskončenie PP 30.6.2013
    doc.Ing.,CSc
    Súčasné pracovisko
    Predch. pracovisko 064000: MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (Z8 - čiast. úväzok) ; 40% ; 16.09.2019 -15.02.2020
    Collection kindosoby
    References (3) - monografia
    (1) - príručka
    (1) - program učebný
    (6) - skriptá
    (2) - učebnica
    (3) - výskumná správa
    (61) - bakalárska práca
    (85) - diplomová práca
    (6) - dizertačná práca
    (1) - habilitačná práca
    (2) - záverečná bakalárska práca
    (3) - záverečná práca
    (56) - článok
    person

    person

Number of the records: 1