Number of the records: 1  

Kvasnica, Michal, 1977-

 1. Record numberstu37923
  Date23.04.2020
  Personal nameKvasnica, Michal, 1977-
  Other nameKvasnica, M..
  AIS IDA000038267
  Súčasné pracovisko 047220: FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2006 -
  047000: FCHPT Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2006 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (2) - monografia
  (2) - učebnica
  (3) - zborník
  (5) - zborník (príspevkov)
  (20) - bakalárska práca
  (14) - diplomová práca
  (6) - dizertačná práca
  (1) - patentový spis
  (162) - článok
  (6) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1