Number of the records: 1  

Michaľčonok, German, 1946-

 1. Record numberstu38805
  Date17.09.2020
  Personal nameMichaľčonok, German, 1946-
  Other nameMichaľčonok, G.
  AIS IDA000000245
  Súčasné pracovisko 066000: MTF Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 33.33% ; 16.09.2020 -
  Predch. pracovisko 066000: MTF Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.1992 -31.08.2016
  066000: MTF Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2016 - 31.12.2018
  066000: MTF Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.2019 - 31.08.2019
  066000: MTF Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 66.66% ; 01.09.2019 - 31.08.2020
  066000: MTF Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 33.33% ; 01.09.2020 - 15.09.2020
  ID SCOPUS 55604002800
  Collection kindosoby
  References (2) - monografia
  (1) - učebnica
  (22) - bakalárska práca
  (65) - diplomová práca
  (10) - dizertačná práca
  (3) - záverečná bakalárska práca
  (95) - článok
  person

  person

Number of the records: 1