Number of the records: 1  

Kalús, Daniel, 1970-

 1. Record numberstu39877
  Date31.12.2020
  Personal nameKalús, Daniel, 1970-
  Other nameKalús, D.
  AIS IDA000000799
  Notedoc.Ing.PhD
  Súčasné pracovisko 010290: SvF Katedra technických zariadení budov (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.1993 -
  Predch. pracovisko 053130: FA Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (Z8 - čiast. úväzok) ; 80% ; 11.02.2020 - 09.04.2020
  053130: FA Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (Z8 - čiast. úväzok) ; 10% ; 10.04.2020 - 31.07.2020
  053130: FAD Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (Z8 - čiast. úväzok) ; 1.66% ; 01.08.2020 -31.12.2020
  Collection kindosoby
  References (2) - monografia
  (3) - skriptá
  (3) - periodiká
  (6) - bakalárska práca
  (64) - diplomová práca
  (4) - dizertačná práca
  (2) - habilitačná práca
  (108) - článok
  person

  person

Number of the records: 1