Number of the records: 1  

Petelen, Ivan, 1947-

 1. Record numberstu40122
  Date09.01.2020
  Personal namePetelen, Ivan, 1947-
  Other namePetelen, I..
  AIS IDA000000451
  Súčasné pracovisko 055150: FAD Ústav interiéru a výstavníctva (Z8 - čiast. úväzok) ; 90% ; 17.09.2018 -
  Predch. pracovisko 055150: FAD Ústav interiéru a výstavníctva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.1978 -31.08.2017
  055150: FAD Ústav interiéru a výstavníctva (Z8 - čiast. úväzok) ; 90% ; 01.09.2017 -30.06.2018
  055150: FAD Ústav interiéru a výstavníctva (Z8 - čiast. úväzok) ; 70% ; 01.09.2019 -21.11.2019
  Collection kindosoby
  References (10) - monografia
  (2) - skriptá
  (5) - učebnica
  (2) - výskumná správa
  (4) - zborník
  (3) - zborník (príspevkov)
  (1) - bakalárska práca
  (32) - diplomová práca
  (10) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (110) - článok
  (2) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1