Number of the records: 1  

Farkas, Gabriel, 1977-

 1. Record numberstu41537
  Date23.04.2020
  Personal nameFarkas, Gabriel, 1977-
  Other nameFarkas, G.
  AIS IDA000001891
  NoteIng., PhD. (PhD. 2009
  Súčasné pracovisko 036000: FEI Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 16.12.2004 -
  Predch. pracovisko 030000: FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.10.2002 - 02.10.2009
  Collection kindosoby
  References (2) - monografia
  (1) - zborník (príspevkov)
  (1) - bakalárska práca
  (12) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (127) - článok
  person

  person

Number of the records: 1