Number of the records: 1  

Prajová, Vanesa, 1970-

 1. Record numberstu41826
  Date23.04.2020
  Personal namePrajová, Vanesa, 1970-
  Other namePrajová, V.
  Prajová, Vanessa, 1970-
  AIS IDA000047651
  Súčasné pracovisko 064000: MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.06.2007 -
  Predch. pracovisko 064000: MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (Z9 - externý doktorand) ; E% ; 01.10.2008 - 27.08.2013
  ID SCOPUS 56273027800
  ID WOS Y-1070-2019
  ORCID 0000-0002-1260-4675
  Collection kindosoby
  References (7) - monografia
  (4) - skriptá
  (3) - učebnica
  (8) - výskumná správa
  (47) - bakalárska práca
  (25) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - patentový spis
  (1) - prihl.úžitkového vzoru
  (94) - článok
  person

  person

Number of the records: 1