Number of the records: 1  

Králik, Marián, 1953-

 1. Record numberstu42197
  Date23.04.2020
  Personal nameKrálik, Marián, 1953-
  Other nameKrálik, M.
  AIS IDA000002483
  Súčasné pracovisko 020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.08.1977 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - aaapca
  (2) - monografia
  (1) - prehľad
  (2) - príručka
  (4) - skriptá
  (4) - učebnica
  (2) - výskumná správa
  (1) - zborník
  (31) - bakalárska práca
  (53) - diplomová práca
  (15) - dizertačná práca
  (2) - patentový spis
  (3) - prihl.úžitkového vzoru
  (177) - článok
  (1) - xxx
  (1) - xxxx
  person

  person

Number of the records: 1