Number of the records: 1  

Valent, Ferdinand, 1940-

 1. Record numberstu4275
  Date16.08.2019
  Personal nameValent, Ferdinand, 1940-
  Other nameValent, F.
  AIS IDA000003652
  Notedoc.Ing.,PhD
  Súčasné pracovisko 032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 20% ; 17.09.2018 -
  Predch. pracovisko 032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 20% ; 01.09.2015 -30.06.2016
  032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 20% ; 19.09.2016 - 30.09.2016
  032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 20% ; 01.10.2016 - 31.01.2017
  032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 20% ; 01.02.2017 -30.06.2017
  032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 20% ; 18.09.2017 - 31.10.2017
  032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 20% ; 01.11.2017 -30.06.2018
  Collection kindosoby
  References (3) - skriptá
  (2) - výskumná správa
  (11) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (14) - patentový spis
  (34) - článok
  person

  person

Number of the records: 1