Number of the records: 1  

Fekete, Roman, 1963-

 1. Record numberstu44009
  Date23.04.2020
  Personal nameFekete, Roman, 1963-
  Other nameFekete, R.
  AIS IDA000002370
  Súčasné pracovisko 020040: SjF Ústav procesného inžinierstva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.08.1989 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - brožúra
  (2) - monografia
  (2) - skriptá
  (31) - výskumná správa
  (13) - bakalárska práca
  (32) - diplomová práca
  (4) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (12) - patentový spis
  (10) - prihl.úžitkového vzoru
  (132) - článok
  (1) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1