Number of the records: 1  

Šiagiová, Jana, 1966-

 1. Record numberstu44415
  Date23.04.2020
  Personal nameŠiagiová, Jana, 1966-
  Other nameŠiagiová, J.
  AIS IDA000000650
  Notedoc.RNDr.,PhD
  Súčasné pracovisko 010220: SvF Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 15.10.1993 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - skriptá
  (1) - zborník (príspevkov)
  (3) - bakalárska práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (47) - článok
  person

  person

Number of the records: 1