Number of the records: 1  

Rakús, Martin, 1964-

 1. Record numberstu46116
  Date23.04.2020
  Personal nameRakús, Martin, 1964-
  Other nameRakús, M.
  AIS IDA000001971
  NoteIng.,PhD
  Súčasné pracovisko 037000: FEI Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.03.1995 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (6) - monografia
  (5) - učebnica
  (1) - zborník
  (5) - bakalárska práca
  (36) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (34) - článok
  person

  person

Number of the records: 1