Number of the records: 1  

Malovaný, Marián, 1945-

 1. Record numberstu46383
  Date16.06.2016
  Personal nameMalovaný, Marián, 1945-
  Other nameMalovaný, M.
  AIS IDA000004186
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 051110: FAD Ústav architektúry obytných budov (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 02.09.2013 - 31.08.2015
  051110: FAD Ústav architektúry obytných budov (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 01.09.2015 -30.06.2016
  Collection kindosoby
  References (1) - aaapca
  (1) - príručka
  (1) - skriptá
  (12) - bakalárska práca
  (25) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (15) - článok
  (1) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1