Number of the records: 1  

Hodúlová, Erika, 1978-

 1. Record numberstu46775
  Date31.12.2022
  Personal nameHodúlová, Erika, 1978-
  Other nameHodúlová, E.
  AIS IDA000002765
  Notedoc.Ing. PhD
  Súčasné pracovisko 063000: MTF Ústav výrobných technológií (Z2 - výskumník) ; 100% ; 01.05.2004 -
  Predch. pracovisko 060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z9 - externý doktorand) ; E% ; 01.05.2004 - 20.06.2007
  063100: MTF Katedra zvárania a spájania materiálov (Z2 - výskumník) ; 100% ; 01.05.2004 -31.12.2022
  ID SCOPUS 34167847700
  ID WOS N-6801-2016
  ORCID 0000-0003-0823-3047
  Collection kindosoby
  References (3) - monografia
  (2) - skriptá
  (3) - zborník (príspevkov)
  (14) - bakalárska práca
  (30) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - patentový spis
  (1) - prihl.úžitkového vzoru
  (120) - článok
  person

  person

Number of the records: 1