Number of the records: 1  

Mazurkievič, Izidor, 1943-

 1. Record numberstu48005
  Date31.12.2020
  Personal nameMazurkievič, Izidor, 1943-
  Other nameMazurkievič, I.
  AIS IDA000003513
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 020030: SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania (Z8 - čiast. úväzok) ; 20% ; 24.09.2015 -24.06.2016
  020030: SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania (Z8 - čiast. úväzok) ; 33.33% ; 19.09.2016 -30.11.2017
  020030: SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania (Z8 - čiast. úväzok) ; 33.33% ; 03.01.2018 - 31.12.2018
  020030: SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania (Z8 - čiast. úväzok) ; 33.33% ; 01.01.2019 -30.06.2020
  020030: SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania (Z8 - čiast. úväzok) ; 20% ; 17.09.2020 -31.12.2020
  Collection kindosoby
  References (5) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (36) - bakalárska práca
  (40) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (2) - habilitačná práca
  (8) - patentový spis
  (1) - prihl.úžitkového vzoru
  (33) - článok
  person

  person

Number of the records: 1