Number of the records: 1  

Pohaničová, Jana, 1966-

 1. Record numberstu48560
  Date23.04.2020
  Personal namePohaničová, Jana, 1966-
  Other namePohaničová, J.
  AIS IDA000000390
  Súčasné pracovisko 053130: FAD Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.12.1996 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - aakni
  (1) - biografia
  (2) - brožúra
  (12) - monografia
  (1) - pracovný list
  (1) - skriptá
  (2) - výskumná správa
  (1) - zborník
  (1) - zborník (príspevkov)
  (3) - bakalárska práca
  (7) - diplomová práca
  (5) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - záverečná práca
  (2) - katalóg výstavy
  (1) - elektronické dokumenty
  (1) - elektronický textový údaj
  (119) - článok
  person

  person

Number of the records: 1