Number of the records: 1  

Václav, Štefan, 1976-

 1. Record numberstu48721
  Date23.04.2020
  Personal nameVáclav, Štefan, 1976-
  Other nameVáclav, Š.
  AIS IDA000002778
  NoteIng.,PhD.doc
  Súčasné pracovisko 063800: MTF Katedra výrobných zariadení a systémov (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2004 -
  063000: MTF Ústav výrobných technológií (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2004 -
  063600: MTF Katedra obrábania a tvárnenia (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2004 -
  Predch. pracovisko 060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.10.2001 - 30.09.2004
  ID SCOPUS 55158103400
  ID WOS P-5009-2016
  ORCID 0000-0003-3266-3645
  Collection kindosoby
  References (3) - monografia
  (2) - skriptá
  (1) - učebnica
  (2) - zborník (príspevkov)
  (84) - bakalárska práca
  (77) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (5) - patentový spis
  (7) - prihl.úžitkového vzoru
  (130) - článok
  person

  person

Number of the records: 1