Number of the records: 1  

Kleinedler, Peter, 1980-

 1. Record numberstu50918
  Date23.04.2020
  Personal nameKleinedler, Peter, 1980-
  Other nameKleinedler, P.
  AIS IDA000010205
  Noteskončenie PP dňa 30.9.2008. Nástup opäť do PP dna 16.2.2009. Obhajoba dizertačnej práce dňa 22.1.2010
  Ing., PhD
  Súčasné pracovisko 068600: MTF Výučbové stredisko v Dubnici nad Váhom (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 16.02.2009 -
  Predch. pracovisko 063000: MTF Ústav výrobných technológií (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.10.2004 - 02.02.2010
  Collection kindosoby
  References (1) - skriptá
  (14) - bakalárska práca
  (15) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (31) - článok
  person

  person

Number of the records: 1