Number of the records: 1  

Arendášová, Alexandra, 1979-

 1. Record numberstu51298
  Date23.04.2020
  Personal nameArendášová, Alexandra, 1979-
  Other nameArendášová, A.
  AIS IDA000010171
  Notepracuje od 1.9.2008 ako odborná asistentka na Ústave priemys. inžinierstva, manaž. a kvality MTFskončenie PP 31.08.2011
  Ing., PhD
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 067000: MTF Ústav výskumu progresívnych technológií (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.10.2004 - 12.12.2007
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  (11) - bakalárska práca
  (18) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (4) - záverečná práca
  (18) - článok
  person

  person

Number of the records: 1