Number of the records: 1  

Polec, Jaroslav, 1964-

 1. Record numberstu5353
  Date23.04.2020
  Personal namePolec, Jaroslav, 1964-
  Other namePolec, J.
  AIS IDA000002004
  Noteprof. Ing.,PhD
  Súčasné pracovisko 037000: FEI Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.1993 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (12) - brožúra
  (3) - monografia
  (5) - skriptá
  (6) - učebnica
  (3) - zborník
  (20) - bakalárska práca
  (75) - diplomová práca
  (15) - dizertačná práca
  (186) - článok
  person

  person

Number of the records: 1