Number of the records: 1  

Ťapák, Peter, 1979-

  1. Record numberstu53727
    Date14.01.2021
    Personal nameŤapák, Peter, 1979-
    Other nameŤapák, P.
    Notepozri Ťapák Peter
    AIS IDA000003715
    See also Ťapák, Peter, 1979-
    NoteIng., PhD.(2009
    Súčasné pracovisko 030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.2021 -
    Predch. pracovisko 030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 90% ; 01.12.2008 - 31.03.2009
    030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.04.2009 - 31.12.2010
    030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.2011 - 30.06.2011
    030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.07.2011 - 31.12.2011
    030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.2012 - 30.04.2013
    030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.05.2013 - 31.12.2014
    030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.2015 - 30.09.2016
    030000: FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2003 - 18.01.2005
    031000: FEI Ústav robotiky a kybernetiky (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.08.2005 - 16.06.2009
    030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2016 - 31.10.2016
    030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.11.2016 - 31.12.2016
    030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.2017 - 31.12.2017
    030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.2018 - 31.12.2018
    030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.2019 - 31.12.2020
    Collection kindosoby
    References (1) - osoby
    (1) - monografia
    (19) - bakalárska práca
    (20) - diplomová práca
    (1) - dizertačná práca
    (1) - prihl.úžitkového vzoru
    (79) - článok
    person

    person

Number of the records: 1