Number of the records: 1  

Kment, Attila, 1980-

  1. Record numberstu54030
    Date23.04.2020
    Personal nameKment, Attila, 1980-
    Other nameKment, A.
    AIS IDA000010228
    NoteIng. (abs. FEI STU, 2005) PhD. (2009
    Súčasné pracovisko 032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.03.2008 -
    Predch. pracovisko 030000: FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2003 - 18.01.2005
    030130: FEI Katedra elektroenergetiky (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.03.2005 - 04.03.2009
    Collection kindosoby
    References (1) - zborník (príspevkov)
    (12) - bakalárska práca
    (9) - diplomová práca
    (1) - dizertačná práca
    (114) - článok
    person

    person

Number of the records: 1