Number of the records: 1  

Chromý, Erik, 1981-

 1. Record numberstu54070
  Date23.04.2020
  Personal nameChromý, Erik, 1981-
  Other nameChromý, E.
  AIS IDA000003861
  NoteIng., PhD
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 037000: FEI Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.12.2005 -30.11.2018
  030000: FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2003 - 18.01.2005
  Collection kindosoby
  References (6) - monografia
  (1) - ročenka
  (1) - skriptá
  (3) - učebnica
  (2) - zborník (príspevkov)
  (34) - bakalárska práca
  (44) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (125) - článok
  person

  person

Number of the records: 1