Number of the records: 1  

Slávik, Ivan, 1965-

 1. Record numberstu5503
  Date23.04.2020
  Personal nameSlávik, Ivan, 1965-
  Other nameSlávik, I.
  AIS IDA000000696
  NoteIng.,PhD
  Súčasné pracovisko 010150: SvF Katedra geotechniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.05.1994 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (6) - monografia
  (3) - skriptá
  (59) - výskumná správa
  (1) - zborník (príspevkov)
  (9) - bakalárska práca
  (7) - diplomová práca
  (3) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - záverečná práca
  (1) - video - CD Rom
  (83) - článok
  person

  person

Number of the records: 1