Number of the records: 1  

Pavlendová, Gabriela, 1956-

 1. Record numberstu55060
  Date04.01.2021
  Personal namePavlendová, Gabriela, 1956-
  Other namePavlendová, G.
  AIS IDA000004777
  NoteIng.PhD
  Súčasné pracovisko 010240: SvF Katedra fyziky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 15.09.2009 -
  010200 (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 15.09.2009 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - program učebný
  (3) - skriptá
  (2) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (4) - bakalárska práca
  (13) - diplomová práca
  (1) - habilitačná práca
  (90) - článok
  person

  person

Number of the records: 1