Number of the records: 1  

Križan, Peter, 1980-

 1. Record numberstu56471
  Date23.04.2020
  Personal nameKrižan, Peter, 1980-
  Other nameKrižan, P.
  AIS IDA000038318
  Súčasné pracovisko 020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2006 -
  Predch. pracovisko 020000: SjF Strojnícka fakulta (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.10.2003 - 16.12.2009
  Collection kindosoby
  References (5) - monografia
  (3) - učebnica
  (33) - výskumná správa
  (1) - zborník
  (5) - zborník (príspevkov)
  (21) - bakalárska práca
  (45) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (3) - priemyslový vzor
  (6) - patentový spis
  (5) - prihl.úžitkového vzoru
  (2) - elektronické dokumenty
  (470) - článok
  person

  person

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.