Number of the records: 1  

Schrek, Alexander, 1967-

 1. Record numberstu56619
  Date23.04.2020
  Personal nameSchrek, Alexander, 1967-
  Other nameSchrek, A.
  AIS IDA000002319
  Súčasné pracovisko 020050: SjF Ústav technológií a materiálov (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 15.09.1999 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - encyklopédia
  (1) - skriptá
  (1) - slovník
  (2) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (17) - bakalárska práca
  (26) - diplomová práca
  (3) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (2) - priemyslový vzor
  (1) - patentový spis
  (2) - prihl.úžitkového vzoru
  (106) - článok
  person

  person

Number of the records: 1