Number of the records: 1  

Bútora, Peter, 1983-

 1. Record numberstu56671
  Date23.04.2020
  Personal nameBútora, Peter, 1983-
  Other nameBútora, P.
  AIS IDA000033456
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 26.08.2002 - 31.08.2005
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 25.09.2006 - 27.01.2009
  063000: MTF Ústav výrobných technológií (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2009 - 20.08.2012
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (7) - článok
  person

  person

Number of the records: 1