Number of the records: 1  

Marcian, Miroslav, 1979-

 1. Record numberstu56729
  Date23.04.2020
  Personal nameMarcian, Miroslav, 1979-
  Other nameMarcian, M.
  AIS IDA000013326
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 063000: MTF Ústav výrobných technológií (Z9 - externý doktorand) ; E% ; 01.09.2010 - 26.08.2014
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; E% ; 24.08.2001 - 02.12.2005
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; E% ; 29.09.2006 - 27.01.2009
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (2) - článok
  person

  person

Number of the records: 1