Number of the records: 1  

Buranský, Ivan, 1982-

 1. Record numberstu56780
  Date29.01.2024
  Personal nameBuranský, Ivan, 1982-
  Other nameBuranský, I.
  AIS IDA000004587
  Noteodborný asistent na Katedre obrábania a montáže UVTE MTF od 1.9.2010
  Súčasné pracovisko 063600: MTF Katedra obrábania a tvárnenia (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2010 -
  063000: MTF Ústav výrobných technológií (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2010 -
  Predch. pracovisko 060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 22.08.2002 - 23.08.2005
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 26.09.2005 - 31.05.2007
  063000: MTF Ústav výrobných technológií (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.10.2007 - 23.08.2010
  063200: MTF Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (Z8 - čiast. úväzok) ; 16.66% ; 13.02.2006 - 20.05.2006
  ID SCOPUS 55620800800
  ID WOS O-4668-2019
  ORCID 0000-0002-7600-9007
  Collection kindosoby
  References (1) - aakni
  (4) - monografia
  (2) - skriptá
  (57) - bakalárska práca
  (58) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (9) - patentový spis
  (10) - prihl.úžitkového vzoru
  (89) - článok
  person

  person

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.